Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

 

 

 

 Krúžková činnosť začína v školskom roku 2018/2019       od  01.10.2018. a končí k 30.5.2019.     od 02.10. 2018 sa začínajú všetky záujmové aktivity ( podrobnosti o krúžkovej činnosti máte k dispozícii na nástenkách v šatniach).

Pripravujeme :   
4.9. Rodičovské združenie
10.9. Návšteva Botanickej záhrady
24. - 28.9. Týždeň spolupráce s rodičmi "Tvoríme z gaštanov"
27.9."Cestujeme okolo sveta" - práca VK - zapojenie sa do súťaže
2.10. Fotenie detí
16.10. Požiarny poplach a požiarnici v MŠ
19.10. Zbierame batérie so Šmudlom - ekovýchova
23.10. Fifo, Vierka a prasiatko - divadelné predstavenie
16.11. Depistáž - predškoláci
28.11. Simsalala - program s pesničkami
4.12.  Mikuláš v MŠ o 9.00 hod.
7.12. Vystúpenie "Speváckeho zboru" o 15.30 hod. na Trojičnom námestí
13.12. Vianočná besiedka o 15.30 hod. spolu s rodičmi
17.12. Vystúpenie "Komorného speváckeho zboru" k 60. výročiu otvorenia ZŠ s MŠ Jána Bottu 27, v Aule STU  MTF Trnava  (AULA)
18.12. Alica v krajine zázrakov - muzikál v kine Hviezda (VS)
15.01. O múdrej princeznej - divadelné predstavenie
13.02. Cesta okolo sveta  - rozprávkou spoznávame svet
05.03. Návšteva knižnice
19.03. Spoznávam ľudové hudobné nástroje - náučný koncert
03.04. O psíčkovi a mačičke
09.05. Deň matiek MS
10.05. Deň matiek VS
14.05. Slncový kôň
21.05. Myšky sa hrajú
31.05. MDD a divadlo
21.06. ROZLÚČKA s predškolákmi a privítanie nových detí 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------