Choď na obsah Choď na menu
 


      Základná škola s materskou školou,  Ulica Jána Bottu 27, Trnava

   Vítame Vás na stránkach našej materskej školy

 Botanická 12, Trnava - elokované pracovisko 

 

 

  sam_1970.jpg

 Informácie / aktuality:

Školský rok 2019/2020   - sa začína 02.09.2019.

Prevádzka v materskej škole od 6:30 - 16:30 hod

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Aktuálny OZNAM !

 

Vzhľadom na situáciu s koronavírusom nevieme momentálne povedať, či sa zápis uskutoční v májovom termíne . Priebežné informácie o zápise do materskej školy budú zverejnené na internetovej stránke mesta a internetovej stránke  materskej školy.

 

Príspevky do škôl a školských zariadení:

Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí

navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ,

ŠKD, CVČ, ZUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti

mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej

dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl

a školských zariadení. Zrealizované platby

za marec (od10.3 do 27.3. ) a apríl budú presunuté

na obdobie kedy bude ukončené prerušenie

vyučovania na školách a školských zariadeniach.

O opätovnom obnovení príspevkov do škôl

a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia.

Napríklad: "V marci som zaplatil príspevok v MŠ

za apríl, taktento príspevok bude presunutý až

na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy.

To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam

príspevok do MŠ."


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        POZOR ZMENA!

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE OD 16.03. 2020 - DO 29.03.2020.

          ZATVORENÁ !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                     !!!     OZNAM    !!!

 

Mesto Trnava ako zriaďovateľ základných,

materských a základných umeleckých škôl

a centra voľného času v súvislosti s výskytom

nového koronavírusu COVID-19 a v záujme

predchádzania jeho šírenia, prijíma opatrenie

a prerušuje výchovno-vzdelávací proces

         od 10.3.2020 do 13.3.2020.  

 

ZMENA:

Materská škola bude od 16.03.2020 - do 29.03.2020

                  ZATVORENÁ !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    

                            OZNAM!

 Mesiac Marec:

1. Kreatívne predstavenie "Rozprávkový vláčik"

10.03.2020  o 9:00 hod, vstupné 2,00 eura.

 

2. Divadelné predstavenie: "Kocúr v čižmách"

16.03.2020  o 9:00 hod, vstupné 3,00 eura.

 

3. Návšteva s MŠ Ulica Jána Bottu 27 - predškoláci

17.03.2020 o 9.30 hod.

 

4. Tvorivá dieľňa - Vítanie jari

19.03.2020 o 15:00 hod vo veľkej skupine.

Srdečne pozývame všetkých rodičov a uvítame

ich nové nápady a kreativitu.

 

5. Planetárium - Putovanie po oblohe

23.03.2020 o 9:00 hod v malej skupine.

------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    

                             OZNAM!

Denný poplatok za stravné:

deti v MŠ            desiata  0,38 eura

                                     obed     0,90 eura

                          olovrant  0,26 eura

  Spolu:                       1,54 eura

Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné

v ten deň / deň vopred najneskôr do 7:30 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa odhlásiť zo stravy

pri chorobe, odchode a pod. a to do písanky na odhlasovanie

(vo vstupnom pavilóne) alebo telefonicky na tel. čísle 033 / 32 36 798.

Za včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada

neposkytuje, zákonný zástupca hradí plnú výšku denného

poplatku za stravu.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný stravu uhradiť mesačne vopred

najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca.

V prípade nezaplatenia nedoplatku na stravnom, bude dieťa

zo stravy vylúčené / vylúčené z MŠ.

Výška poplatku na nákup potravín: prvý mesiac školského roka

denný poplatok v plnej výške, ostatné mesiace denný poplatok

po odrátaní dotácie na stravu.

Výška príspevku na úhradu režijných nákladov:

do 15.9.2019 vo výške 20,00 eur

a do 15.1.2020. vo výške 30,00eur.

 

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe racionalizačných opatrení škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, 

od 1.2.2018. vznikol nový právny subjekt 

Základná škola s materskou školou, ulica

Jána Bottu 27, Trnava. Súčasťou školy sa stali

aj MŠ Botanická 12 a MŠ Beethovenova 16.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

             

ČÍSLO ÚČTU - platby školného: Prima Banka

       SK05 5600 0000 0011 1220 5005

                        VS: 0005

Do poznámky:  Meno a priezvisko dieťaťa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                            

 Číslo účtu - pre platenie stravného:

     SK36 5600 0000 0011 1220 9006

                       VS každé dieťa má svoje číslo

Do poznámky:  Meno a priezvisko dieťaťa

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                         

 

      Odhlasovanie detí zo stravy na tel. čísle:

                     033/32 36 798 

   -----------------------------------------------------------------------