Choď na obsah Choď na menu
 


      Základná škola s materskou školou,  Ulica Jána Bottu 27, Trnava

   Vítame Vás na stránkach našej materskej školy

 Botanická 12, Trnava - elokované pracovisko 

 

 

  sam_1970.jpg

 Informácie / aktuality:

Školský rok 2019/2020   - sa začína 02.09.2019.

Prevádzka v materskej škole od 6:30 - 16:30 hod

-------------------------------------------------------------------------------------------------

     

        JARNÉ PRÁZDNINY

OD 17.02.2020 - do 21.02.2020 (vrátane)

                je materská škola

                    ZATVORENÁ

 Tešíme sa na Vás dňa 24.02.2020, 

  keď bude naša MŠ otvorená.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                    

                             OZNAM!

Denný poplatok za stravné:

deti v MŠ            desiata  0,38 eura

                                     obed     0,90 eura

                          olovrant  0,26 eura

  Spolu:                       1,54 eura

Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné

v ten deň / deň vopred najneskôr do 7:30 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa odhlásiť zo stravy

pri chorobe, odchode a pod. a to do písanky na odhlasovanie

(vo vstupnom pavilóne) alebo telefonicky na tel. čísle 033 / 32 36 798.

Za včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada

neposkytuje, zákonný zástupca hradí plnú výšku denného

poplatku za stravu.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný stravu uhradiť mesačne vopred

najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca.

V prípade nezaplatenia nedoplatku na stravnom, bude dieťa

zo stravy vylúčené / vylúčené z MŠ.

Výška poplatku na nákup potravín: prvý mesiac školského roka

denný poplatok v plnej výške, ostatné mesiace denný poplatok

po odrátaní dotácie na stravu.

Výška príspevku na úhradu režijných nákladov:

do 15.9.2019 vo výške 20,00 eur

a do 15.1.2020. vo výške 30,00eur.

 

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe racionalizačných opatrení škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, 

od 1.2.2018. vznikol nový právny subjekt 

Základná škola s materskou školou, ulica

Jána Bottu 27, Trnava. Súčasťou školy sa stali

aj MŠ Botanická 12 a MŠ Beethovenova 16.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

             

ČÍSLO ÚČTU - platby školného: Prima Banka

       SK05 5600 0000 0011 1220 5005

                        VS: 0005

Do poznámky:  Meno a priezvisko dieťaťa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                            

 Číslo účtu - pre platenie stravného:

     SK36 5600 0000 0011 1220 9006

                       VS každé dieťa má svoje číslo

Do poznámky:  Meno a priezvisko dieťaťa

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                         

 

      Odhlasovanie detí zo stravy na tel. čísle:

                     033/32 36 798 

   -----------------------------------------------------------------------