Choď na obsah Choď na menu
 


Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

 RADA ŠKOLY:

Predseda:  Doc. Ing. Pokorný Peter PhD.

1 člen za pedagogických zamestnancov ZŠ - Mgr. Zuzana Matúšová 

1 člen za pedagogických zamestnancov MŠ - Bc. Martina Šimonová

1 člen za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ - Soňa Krčová

1 člen za rodičov MŠ - Ing. Nataša Mančáková

3 členovia za rodičov ZŠ - Doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

                                              Erika Áčová

                                              Prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

zástupcovia zriaďovateľa - Ing. Štefan Bošnák

                                               Ing. Jozef Pobiecký

                                               Ing. Bystrík Stanko

                                               Mgr. Ružena Maková

                                               

 


 

Akcie MŠ s rodičmi:Obrázok

  • - schôdzková činnosť
  • - vanočné posedenie pri stromčeku
  • - tvorivá dielňa s rodičmi (Vítanie jari)
  • - besiedka ku Dňu matiek
  • - účasť na akciách materskej školy
  • - kronika detí najst. vekovej skupiny
  • - rozlúčka  a vítanie nových detí s opekačkou
  • - karneval
  • - oslava MDD

 


 

SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI

Obrázok   

 

 

 

ZŠ - spolupráca pre plynulý  prechod detí z MŠ do ZŠ (návšteva detí v ZŠ ) konzultácie s učiteľmi 1. ročníka ZŠ

so SČK - Zdravotná výchova (prvá pomoc, hygiena)

s KALOKAGATIOU (rôzne akcie),napr. výtvarné....

s MESTOM (vystúpenia na Vianočných trhoch , Májový kvet , Dni zdravia - spev. zbor, tanečný krúžok)

 Polícia a HZZ Trnava (červené autíčko - preventívna výchova)

LOGOPÉDIA pre deti - individuálne riešené s rodičmi, CPPPaP na ul. M. Sch. Trnavského 2( testy školskej spôsobilosti., DIC Čajkovského 58 - logopedička pôsobiaca v MŠ)