Choď na obsah Choď na menu
 


sam_6350.jpg Materská škola, Botanická 12, Trnava je plnoorganizovanou školou, ktorej zriaďovateľom je od 1. 7. 2002 MESTO TRNAVA. Od 1.2.2018. je MŠ súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, ulica Jána Bottu 27, Trnava. Od školského roka 2016/2017  materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie, ktoré schválil minister školstva 6.júla 2016 " Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách". Škola má 2 triedy, vlastnú kuchyňu, knižnicu, logopedický kútik. Upravený školský dvor. V súčastnosti školu navštevuje 45 detí od 3 do 6 rokov. Kolektív tvoria 4 kvalifikované učiteľky a 5 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ.

sam_5500.jpg

riaditeľka ZŠ s MŠ:

PhDr. Danka Gašparíková

zástupkyňa MŠ:

Mária Šišková
pedagogickí zamestnanci:
 Jana Horváthová
 Ľubica Prievozníková
 Ivona Lépešová

prevádzkoví zamestnanci:
 ved. ŠJ:  Adriana Rábarová
 kuchyňa: Alena Oravcová
                 Anna Haváčová
 upratovačka: Edita Kvasnicová
                   Martina Ryšavá   

 

dsc_0287.jpgOkrem vvzdelávacej činnosti MŠ ponúka možnosť predplaveckej výchovy detí, oboznamovania s cudzím jazykom (anglický), rôzne krúžkové činnosti. U detí podporujeme pohybové aktivity na ŠD  a tým všetkým prispievame  k výchove a vzdelávaniu zdravých, schopných, úspešných a najmä šťastných detí  pripravených na plynulý prechod do základnej školy.

 

sam_5877.jpg

 

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ